Обнова терми из доба Јустиниана

На локалитету Царичин град почели су радови на реконзервацији терми у источном делу, под надзором лица из Републичког завода за заштиту споменика културе и стручних археолога конзерватора.

Тренутно се уклањају обимни зидови, а доласком до здраве зидне масе почеће се са конзервацијом истих система хипокауста подног и зидног грејања . Након ових радова у западном делу терми обновиће се остаци мозаика као и камени стубови, све из 6.века из доба Јустиниана.

Република Србија улаже значајна средства како би се овај споменик културе, помало заборављен у претходном периоду, зановио и постао видљив на туристичкој мапи Србије.

Царичин град се налази на прелиминарној листи Унеска од 2010. године и препознат је као значајно налазиште за размену људских вредности, током временског периода или унутар културног подручја света, развој архитектуре или технологије, монументалне уметности, урбанизма или пејзажног дизајна као јединствено или изузетно сведочанство о културној традицији или цивилизацији која живи или је нестала.

Подели ово са пријатељима: